W wyniku rosnącego rozwoju gospodarczego, w tym technologii z roku na rok rośnie liczba odpadów elektrośmieci, lecz nie na wysypiskach śmieci. Elektrośmieci bardzo często wyrzucane są do lasów, składowane w gospodarstwach. Z tym właśnie chce walczyć Unia Europejska.

Elektrośmieci

Ze względu na rozwijający się nieustająco rynek urządzeń elektrycznych powstaje coraz więcej odpadów w tego przedziału. Niestety często są one wyrzucane lub składowane
w nieodpowiednich miejscach.

Do elektrośmieci należą m.in. zużyte wielkogabarytowe urządzenia AGD, tj. lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, grzejniki, wentylatory, małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, żelazka, tostery, młynki, miksery, suszarki itp., a także sprzęt telekomunikacyjny oraz teleinformatyczny (komputery, laptopy, kopiarki, terminale, itp.), sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne i inne.

Odpady takie należy zostawiać przy śmietnikach w odpowiednie dni w tygodniu, kiedy to zostaną zebrane podczas specjalnej zbiórki. Można także zadzwonić na odpowiedni numer, by odpowiednia firma zabrała taki sprzęt. Zabierany jest on za darmo.

Recykling sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego jest ważny nie tylko ze względu na możliwość odzyskania wielu części z użytego sprzętu, lecz także na ochronę środowiska, przed skażeniem wód gruntowych oraz gleby metalami ciężkimi

Przepisy dot. wyrzucania elektrośmieci

Przepisy wprowadzone przez Unię Europejską, które powinny być wprowadzone do naszych przepisów do dnia 14 lutego 2014 roku mają za zadanie zabieganie szkodliwemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne, a także zmniejszenie ilości elektrośmieci wyrzucanych na dzikie wysypiska.

Niedopełnienie obowiązku wdrożenia przepisów UE

Komisja Europejska skierowała nasz kraj do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niedopełnienia obowiązku wprowadzenia przepisów UE dotyczących recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Polska nie wdrożyła przepisów wcześniejszych dyrektywy, ani tych zmienionych. Dyrektywa po zmianach wprowadziła cel zbiórki odpadów na 45 % sprzedanego sprzętu elektronicznego, który nasz kraj musi zrealizować do 2016 roku. Na 2019 rok cel ten jest jeszcze większy.

Nowe zasady zawarte w dyrektywie mają na celu ułatwienie państwom należącym do Unii Europejskiej rejestracji i sprawozdawczości dot. Odpadów elektrośmieci. Są one również narzędziem do walki z nielegalnym eksportem odpadów.

Ze względu na te przepisy i ich nie wprowadzenie przez Polskę Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału o nałożenie kar pieniężnych w wysokości 71 610 euro dziennie do czasu wdrożenia rozporządzenia dotyczącego recyklingu elektrośmieci.