Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami runek odpadów znacznie się rozrósł. Przedsiębiorcy widzą w tym szansę na rozwój firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, a także na duży zysk. Szczególnie teraz, kiedy modny stal się recycling i bycie „eko”. Wartość rynku może wynosić około 5 miliardów złotych. Szczególnie dotyczy to regionalnych instalacji przetwarzających odpady.

Regionalna instalacja

Według ustawy o odpadach regionalną instalacją do przetwarzania odpadów jest zakład zagospodarowania odpadów, posiadający moc przerobową pozwalającą na przyjęcie i przetworzenie odpadów z terenu zamieszkałego przez minimum 120 tysięcy mieszkańców. Zakład taki musi być wyposażony w najnowszą i najlepszą dostępną technologię.

Wzrost cen

Na rynku przetwarzania odpadów obserwuje się tendencje do podwyższania cen przez regionalne instalacje zajmujące się przetwarzaniem śmieci. Zakłady przetwarzające śmieci te bowiem rywalizują ze sobą cenowo. Takie działania w przyszłości mogą przyczynić się do wzrostu opłat za wywóz odpadów dla mieszkańców.

Potrzebne regulacje

Ministerstwo Środowiska współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie regulacji ww. kwestii. Organy biorą pod uwagę także utworzenie regulatora rynku gospodarki i przetwarzania odpadów na podobieństwo Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmowy cenowe

W sytuacji, gdy dwie instalacje przetwarzające odpady podwyższają ceny, łatwiejsza staje się do wykrycia zmowa cenowa przedsiębiorstw. Łatwiej również nakłada się na nie kary. Jest to trudniejsze, gdy w danym regionie jest tylko jedna instalacja, która podnosi ceny.

Rozwiązaniem algorytm?

UOKiK wraz z Ministerstwem Środowiska szukają wspólnie rozwiązania problematycznej sytuacji i uniemożliwienia prowadzenia zmów cenowych. Organy te rozważają stworzenie odpowiedniego algorytmu dla regionalnych instalacji przetwarzającymi odpady. Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk proponuje utworzenie algorytmu, który by bazował na cenach energii lub paliwa.

Środki finansowe z UE

Rynek gospodarki i przetwarzania odpadów rozwija się z roku na rok. Dlatego zdaniem wiceministra środowiska potrzebny jest regulator, który ujednolici przepisy w tym zakresie i jednocześnie zapobiegnie w przyszłości na wysokie podwyżki cen.

Zdaniem wiceministra problem może rozwiązać także zwiększenie liczby regionalnych instalacji. Będzie to możliwe dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – na politykę odpadową ma być przeznaczone ponad 900 milionów euro.