Badania termowizyjne są jednymi z najważniejszych pomiarów dokonywanych w budownictwie. Należą do bardzo szybkich i niezwykle miarodajnych sposobów pomiarowych, pozwalających na skuteczne wskazanie miejsc wzmożonej utraty ciepła. Inwestorzy i właściciele nieruchomości powinni zdecydować się na wykonanie takich badań co najmniej raz w trakcie trwania budowy oraz przed przeprowadzeniem remontu. Dlaczego badania termowizyjne są aż tak istotne? Na czym polega wykonywanie takich pomiarów? I komu najlepiej zlecić ich przeprowadzenie? Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z badaniami termowizyjnymi.

Po co przeprowadza się badania termowizyjne?
Zasadniczym celem wykonywania badań termowizyjnych jest sprawdzenie izolacyjności cieplnej budynku. Badania są wykonywane zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i w obiektach przemysłowych i gospodarczych. Takie badanie można przeprowadzić na każdym etapie, a więc w czasie wznoszenia budynku, w trakcie jego użytkowania oraz przed planowanym remontem. Dzięki badaniu można sprawdzić kluczowe kwestie związane z izolacyjnością cieplną. Jednym z najczęściej występujących problemów jest nieprawidłowa izolacyjność warstwy fundamentów, przez co budynek ulega przyspieszonemu wychładzaniu. Badanie termowizyjne pozwala ocenić izolacyjność cieplną fundamentów już na etapie budowy, dzięki czemu można przedsięwziąć kroki mające na celu poprawę izolacji termicznej fundamentów. Poprzez badanie termowizyjne można ocenić również poprawność wykonania izolacji cieplnej poddasza, wieńców, drzwi oraz okien. Dzięki pomiarom termowizyjnym można wreszcie zbadań szczelność zastosowanego materiału izolacyjnego i wychwycić ewentualne usterki. 

Jak wykonywane są badania termowizyjne?
Do przeprowadzenia badania termowizyjnego konieczne jest użycie specjalistycznego urządzenia zwanego kamerą termowizyjną. Dzięki kamerze termowizyjnej uzyskuje się termogramy, czyli specjalnego rodzaju zdjęcia. Na termogramach rejestrowany jest rozkład temperatur w poszczególnych miejscach budynku. Widoczne są zatem te miejsca, w których obecne są nieszczelności w warstwie izolacyjnej. Badania kamerą termowizyjną najczęściej wykonywane są od wewnątrz, ponieważ najłatwiej ocenić wówczas stan izolacji termicznej, a otrzymane wyniki są łatwiejsze w interpretacji. Oczywiście badanie można przeprowadzić również na otwartej przestrzeni, jednak należy wówczas uwzględnić wiele dodatkowych czynników, m. in. warunki atmosferyczne. Kiedyś zalecano przeprowadzanie badań termowizyjnych zimą; jednak dziś, ze względu na dostępność coraz nowocześniejszych urządzeń pomiarowych, możliwe jest wykonanie takiego badania o każdej porze roku.

Komu zlecić wykonanie badania termowizyjnego?
Wykonywaniem badań termowizyjnych zajmują się specjalistyczne firmy zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Od dokładności pomiaru zależy bardzo wiele kwestii, dlatego najlepiej podjąć w tym celu współpracę z doświadczonymi specjalistami. Wśród sprawdzonych firm zajmujących się przeprowadzaniem nowoczesnych badań termowizyjnych znajduje się TERMOCENT [https://termocent.com/]. Aby pomiary były jak najbardziej precyzyjne, konieczne jest użycie nowoczesnego sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe, którymi dysponuje TERMOCENT [https://termocent.com/] posiadają aktualne badania i atesty, dzięki czemu gwarantują wysoką jakość pomiarów.