W latach 2006-2010 w mieście Racibórz rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych podlegał istotnym zmianom. O ile liczba transakcji podlegała stosunkowo niewielkim wahaniom, o tyle powierzchnia nieruchomości oraz średnia cena jednostkowa zmieniały się w znacznym zakresie.

W 2006 roku odnotowano duży wolumen powierzchni oraz dużą wielkość obrotu niezabudowanymi nieruchomościami. W tym czasie, maksymalną wielkość , wynoszącą 23,99 zł/mkw, osiągnęła średnia cena jednostkowa. W grudniu 2006 roku miała miejsce wyjątkowa transakcja na kwotę 10 000 000 zł, co stanowiło 78 proc. łącznego obrotu nieruchomościami niezabudowanymi. Była to także transakcja, w której osiągnięto najwyższą cenę jednostkowa, wynoszącą 3 966,68 zł/mkw. Omawiana inwestycja dotyczyła sprzedaży działki pod centrum handlowe, znajdującej się w bardzo dobrej lokalizacji – w ścisłym centrum miasta oraz w sąsiedztwie dworca PKP.

W kolejnym, 2007 roku, nastąpiło wyraźne zmniejszenie ilości transakcji, średniej ceny jednostkowej oraz ilości sprzedanej powierzchni. W roku 2008 tendencja spadkowa utrzymała się, a nawet nieco pogłębiła, odnotowano bowiem dalsze spadki ilości transakcji, cen oraz wielkości obrotu.

Natomiast w 2009 roku, mimo, iż zanotowano dalszy spadek wolumenu powierzchni oraz wielkości obrotu, nastąpiło też pewne ożywienie, czego odbiciem był wzrost średniej ceny jednostkowej o 40,49 proc. w porównaniu do roku 2008.

Spadek wolumenu sprzedanej powierzchni oraz zmniejszenie obrotu nieruchomościami niezabudowanymi, zapoczątkowany z końcem 2006 roku był najprawdopodobniej wynikiem kryzysu na rynkach światowych oraz na rynku polskim. Niepewna sytuacja finansowa wywołała uzasadnioną ostrożność potencjalnych inwestorów i sprawiła, że wstrzymali się oni z inwestowaniem w rynek nieruchomości.

Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach międzynarodowych w 2010 roku, również na rynku nieruchomości niezabudowanych nastąpiło wyraźne ożywienie. Odnotowano wówczas zarówno wzrost powierzchni działek, będących przedmiotem sprzedaży, jak i zwiększenie samego obrotu. Szczegółowa analiza dokonanych w 2010 roku w Raciborzu transakcji na rynku nieruchomości niezabudowanych pozwala stwierdzić, że ok. 41,18 proc. ogółu transakcji stanowiły transakcje dotyczące gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Pozwala to mieć nadzieję, że kryzys na rynku nieruchomości niezabudowanych został do pewnego stopnia zażegnany, co miało bezpośrednie przełożenie na wielkość i charakter dokonanych transakcji.