Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy rynku mieszkaniowego przyjrzyjmy się pokrótce charakterystyce miasta, która jest bezpośrednio związana ze specyfiką rynku mieszkaniowego w tym regionie. Kędzierzyn-Koźle jest miastem w województwie opolskim oraz siedzibą władz samorządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Miasto stanowi największy pod względem zajmowanej powierzchni ośrodek Opolszczyzny, o populacji wynoszącej 63974 mieszkańców (dane z 2011 roku). Miasto położone jest w stosunkowo niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich, m. in. od Opola, Gliwic, Raciborza czy Nysy. Takie położenie stanowi pewne zagrożenie dla rozwoju miasta, gdyż inne aglomeracje są dla niego naturalną konkurencją i mogą przejmować zasoby ludzkie i kapitałowe, a także przechwytywać większe inwestycje.

Szczegółową analizę rynku mieszkaniowego miasta należy rozpocząć, cofając się do roku 1975, kiedy to miasto zyskało obecny kształt administracyjny, na skutek połączenia czterech niezależnych wcześniej miejscowości: Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy oraz Sławęcic. W obecnej chwili miasto jest podzielone na 16 osiedli mieszkaniowych: Stare Miasto, Śródmieście, Azoty, Blachownia, Cisowa, Kłodnica, Kuźniczka, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Piastów, Pogorzelec, Przyjaźni, Rogi, Sławięcice, Południe, Zachód.

Największą rolę pod względem zapewnienia rozwoju gospodarczego pełnią osiedla Azoty oraz Blachownia, co wynika z posiadania przez nie bogatych tradycji przemysłowych oraz z odpowiednich zapisów, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którymi na tych terenach zlokalizowano największe zakłady przemysłowe oraz tereny pod inwestycje komercyjne. Niestety, osiedla te posiadają również poważną wadę, którą stanowi niski poziom estetyki dawnych przyzakładowych budynków mieszkaniowych.

Korzystają na tym inne osiedla, pełniące funkcję typowo mieszkaniową i stanowiące zaplecze dla dzielnic przemysłowych. Należą do nich: Kłodnica, Miejsce Kodnickie, Cisowa, Lenartowice, Rogi, Kuźniczka i Sławięcice. W tych rejonach dominuje zabudowa jednorodzinna, zaś jedynymi ośrodkami gospodarczymi są niewielkie punkty handlowe oraz usługowe.

Z kolei osiedla: Piastów, Pogorzelec, część Śródmieścia oraz Koźla to rejony, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna. Natomiast osiedla Stare Miasto (Koźle) i Śródmieście pełnią funkcje kulturalne, administracyjne oraz usługowe, tam bowiem zlokalizowane są siedziby jednostek administracji publicznej, a także liczne instytucje finansowe oraz kulturalne. W tej lokalizacji dominują stare kamienice, charakteryzujące się ciekawym stylem architektonicznym oraz rosnącym prestiżem.