Wysokość cen nieruchomości zależna jest w dużej mierze od regionu, w jakim interesująca nas nieruchomość się znajduje. Im biedniejszy region kraju, tym koszt jednego metra kwadratowego nieruchomości będzie niższy. Warto zauważyć, że od tej reguły są też odstępstwa. Jeżeli nieruchomość np. mieszkanie w bloku posiada bardzo wysoki standard, to i koszt takiego mieszkania będzie znacznie wyższy. Na cenę nieruchomości poza regionem oraz standardem wyposażenia mają wpływ także inne czynniki. Jednym z nich jest bliskie sąsiedztwo centrum miasta. Przykładowo mieszkanie, które znajduje się blisko ośrodków zatrudnienia, będzie droższe od mieszkania, które usytuowane jest na obrzeżach miasta. Zapewne wielu z nas zależy na szybkim dostępie do komunikacji miejskiej oraz na bezproblemowym dojeździe do pracy, oraz centrum handlowego.

Dużym czynnikiem wpływającym na cenę mieszkania jest też perspektywa rozwoju danego regionu czy miasta. Świetnym przykładem jest Opole i całe województwo opolskie. To stosunkowo biedny region, który jednak w ostatnich latach znacząco przyspieszył pod względem rozwoju gospodarczego i powoli zaczyna gonić bogatsze województwa. W niedługiej perspektywie czasu, województwo to, może się stać niekluczowym centrum usług oraz produkcji wszelakich towarów handlowych. Nie dziwi więc nikogo, że ceny nieruchomości m.in. mieszkań znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Deweloperzy budują nowe bloki oraz całe osiedla, gdyż czują, że dzięki inwestycjom samorządowym oraz strefie ekonomicznej do Opola zaczną ściągać w poszukiwaniu pracy osoby z całego regionu, oraz kraju. Dosyć dużą popularnością cieszą się mieszkania na peryferiach Opola, gdyż są stosunkowo tanie, a stały rozwój regionu daje nadzieję na szybkie stworzenie dobrej infrastruktury komunikacyjnej z resztą regionu oraz głównymi ośrodkami przemysłowymi województwa. Coraz więcej można też spotkać osób, które zakup nieruchomości w takich rozwijających się regionach traktują jako dobrą inwestycję kapitału.