Opolskie jest najmniejszym spośród 16 polskich województw, a będąc regionem typowo rolniczym, stanowi ono bardzo perspektywiczny obszar dla przemysłu spożywczego. Co więcej, województwo to posiada bogate tradycje przemysłowe, szczególnie w branży przemysłu mineralnego, metalowego, chemicznego oraz spożywczego. Z takim dziedzictwem w naturalny sposób związana jest rozwinięta infrastruktura, na którą składa się gęsta sieć dróg, a należy podkreślić, że województwo opolskie plasuje się w ścisłej krajowej czołówce pod względem stopnia rozwoju infrastruktury technicznej. O wyjątkowości regionu decyduje również jego strategiczne położenie, a więc bliskość do naszych sąsiadów: Czech oraz Niemiec. Głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym oraz administracyjnym województwa jest oczywiście jego stolica, Opole.

Jeżeli chodzi o sytuację na wtórnym rynku mieszkaniowym, analiza ostatnich dwóch lat wskazuje na silną stabilizację cenową, zaś średnia cena za metr kwadratowy mieszkania plasuje Opole na 11 pozycji wśród miast wojewódzkich Polski.

Zgodnie z krajowym trendem, do najdroższych mieszkań należą te o niewielkim metrażu – poniżej 38 mkw., gdzie średnia cena metra kwadratowego wynosiła 4 714 zł. Podobnie sprawa wygląda pod względem liczby pokoi – największą popularnością cieszą się mieszkania jednopokojowe, osiągając przeciętną cenę 4 601 zł/mkw, zaś najtańsze są czteropokojowe, o powierzchni rzędu 90 do 110 mkw.

Wśród ofert sprzedaży w Opolu dominują mieszkania 2- i 3-pokojowe, stanowiąc łącznie 75 proc. podaży, natomiast do najrzadziej spotykanych należą pięciopokojowe, których jest jedynie 3 procent.

Bardzo ciekawie wygląda natomiast sytuacja, jeżeli chodzi o rozbieżności w cenach w poszczególnych dzielnicach Opola. Najwyższe ceny, sięgające 5000 zł/mkw występują w dzielnicy Półwieś, w południowo-wschodniej części miasta, gdzie dominują domy jednorodzinne oraz szeregówki. Wśród nich, najdroższe oferty stanowią mieszkania w wybudowanych w ciągu ostatnich 5 lat osiedlach wielorodzinnych.

Nieco niższe ceny, rzędu 4581 zł, osiągają lokale w dzielnicy Kolonia Gosławska. Do głównych atutów tej lokalizacji należą dobra komunikacja z centrum miasta, a także dogodny dojazd do obwodnicy.

Z kolei w Szczepanowicach za metr kwadratowy mieszkania zapłacić trzeba średnio 4496 zł. Tu z kolei dominuje budownictwo jednorodzinne i kameralne osiedla bloków wielorodzinnych. Niedawno oddano do użytku nowe osiedle, usytuowane przy ul. Tęczowej, co również miało wpływ na sytuację mieszkaniowo – cenową tej dzielnicy Opola.

Najniższe średnie ceny za metr kwadratowy (2322 zł) osiągają mieszkania w Groszowicach, stanowiących najbardziej wysuniętą na północ dzielnicę miasta. Przeciętne ceny mieszkań są tu nawet o połowę niższe, niż w dzielnicy Półwieś, co spowodowane jest głównie faktem, że w Groszowicach dominują bloki z wielkiej płyty lub kamienice o niskim standardzie. W położonej na zachód od Groszowic dzielnicy Wójtowa Wieś ceny są już zbliżone do średniej na opolskim rynku wtórnym, choć i tu brak nowych inwestycji.

Do najtańszych dzielnic zalicza się również Nowa Wieś Królewska, która zlokalizowana jest na wschód od Groszowic. Tu średnia cena za metr kwadratowy wynosi 3707 zł. Należy jednak podkreślić, że jest to wartość uśredniona, a w zależności od odległości od centrum oraz standardu, ceny w tej lokalizacji wahają się od 2300 zł/mkw. do 5000 zł/mkw